Màn hình điện thoại vỡ nặng và có vẻ như nó ảnh hưởng tới một số phận

Màn hình bị vỡ nặng và cái màn hình đã bị tách ra hoàn toàn với cái điện thoại. Một linh kiện ở trong đã hỏng. Màn hình bị đơ, có sọc và những vết đen. Tôi rất khó để điều khiển điện thoại theo ý mình. Đôi khi màn hình điện thoại tự chuyển động mà không cần tôi tác động. Màn hình rớt ra khỏi điện thoại và một linh kiện ở dưới nút cửa sổ điện thoại đã bị mất. Có cách nào đó để sửa chữa không? Nếu không có thì làm ơn hãy chỉ tôi cách để chuyển dữ liệu của chiếc điện thoại đó sang một cái điện thoại khác bởi vì trong cái điện thoại đó có rất nhiều kỉ niệm đẹp của tôi. Có cách nào chuyển dữ liệu của cái điện thoại đó trong khi nó bị hư như thế không?

The screen was badly broken and the screen was completely separated from the phone. An internal component has failed

Rispondi a questa domanda Anch'io ho questo problema

Questa è una buona domanda?

Punteggio 1
Aggiungi un commento