Salta al contenuto principale

The Canon AE-1 is a 35 mm single-lens reflex (SLR) film camera for use with interchangeable lenses.

30 Domande Visualizza tutte

Canon AE-1, matglas verwisselen

De Canon AE-1 matglas heeft vochtplekken, hoe demonteer je de matglas om en een andere (beter) te monteren?

Rispondi a questa domanda Anch'io ho questo problema

Questa è una buona domanda?

Punteggio 0
Aggiungi un commento

1 Risposta

Risposta Più Utile

Aan de bovenrand van de mirrorbox, in het midden, zit een clipje. Het matglas kan worden verwijderd door dit clipje omhoog te drukken. Wees voorzichtig, het matglas is zeer delicaat en zeer gevoelig voor vingerafdrukken - die ontzettend moeilijk te verwijderen zijn! Als reinigingsmiddel is zuivere (> 99%) isopropyl-alcohol bruikbaar.

Questa risposta è stata utile?

Punteggio 1
Aggiungi un commento

Aggiungi la tua risposta

louis sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:

Ultime 24 Ore: 0

Ultimi 7 Giorni: 0

Ultimi 30 Giorni: 0

Tutti i Tempi: 82