Salta al contenuto principale

Avviso: Stai modificando una guida prerequisita. Tutte le modifiche avranno effetto su tutte le guide che includono questo passo.

Inglese
Italiano

Traduzione in corso passo 1

Passo 1
Susa ngaphezu kwebanga wesikhuphukeli sephapiphu. Ngokuqinileko krufela isibambo saka-T phezu kwepompo yentonga. Nawujamisela iphayiphu elidlulisa amanzi nesikhuphukeli  ngaphezu kwephasi, lisa isibambo se-T sibambelele kufikela ulungele ukufaka esinye isitoki esijamiselako.
  • Susa ngaphezu kwebanga wesikhuphukeli sephapiphu.

  • Ngokuqinileko krufela isibambo saka-T phezu kwepompo yentonga.

  • Nawujamisela iphayiphu elidlulisa amanzi nesikhuphukeli ngaphezu kwephasi, lisa isibambo se-T sibambelele kufikela ulungele ukufaka esinye isitoki esijamiselako.

Inserisci qui la traduzione

Inserisci qui la traduzione

Inserisci qui la traduzione

I tuoi contributi sono usati su licenza in base alla licenza open source Creative Commons.