Salta al contenuto principale
Inglese
Italiano

Traduzione in corso passo 3

Passo 3
Chenjerera kusachengeta nhengo dzevharuvhu dziri pasi. Ongorora nhengo dzevharuvhu yepasi kuti hadzina kusakara here. Ongorora nhengo dzevharuvhu yepasi kuti hadzina kusakara here.
  • Chenjerera kusachengeta nhengo dzevharuvhu dziri pasi.

  • Ongorora nhengo dzevharuvhu yepasi kuti hadzina kusakara here.

Inserisci qui la traduzione

Inserisci qui la traduzione

I tuoi contributi sono usati su licenza in base alla licenza open source Creative Commons.