Salta al contenuto principale

Aggiusta la tua roba

Diritto alla Riparazione

Store

Avviso: Stai modificando una guida prerequisita. Tutte le modifiche avranno effetto su tutte le guide che includono questo passo.

Inglese
Olandese

Traduzione in corso passo 8

Passo 8
The top edge of the display is secured with both glue and clips. Slide the opening pick around the top corner of the display, while gently pulling or wiggling the display down in the direction of the Lightning port. The clips will break if you use too much force. Work carefully and be patient.
  • The top edge of the display is secured with both glue and clips.

  • Slide the opening pick around the top corner of the display, while gently pulling or wiggling the display down in the direction of the Lightning port.

  • The clips will break if you use too much force. Work carefully and be patient.

  • Again, don't insert the pick more than a few millimeters—about the width of the display bezel—or you may damage the front panel sensor array.

  • Slide the pick to the opposite corner and cut any remaining adhesive securing the display.

De bovenkant van het scherm is bevestigd met zowel lijm als klemmen.

Schuif je openingsplectrum langs de bovenste hoek van het scherm, terwijl je het scherm voorzichtig naar beneden loopt of trekt, in de richting van de Lightning-poort.

Als je te veel kracht gebruikt, zullen de klemmen breken. Wees voorzichtig en heb geduld.

Nogmaals, steek je openingsplectrum niet meer dan een paar millimeter in de telefoon—ongeveer de breedte van het schermframe—of je loopt het risico dat je de sensormodule in het voorste paneel beschadigt.

Schuif je plectrum naar de tegenoverliggende bovenste hoek en snijd alle lijm daartussen door.

I tuoi contributi sono usati su licenza in base alla licenza open source Creative Commons.