Salta al contenuto principale

Modifiche al passo #5

Modifica in base a Jeff Suovanen-

Modifica approvata da Jeff Suovanen

Eliminato
Aggiunto
Invariato

Righe Passo

[* black] Remove the riser main slider, and inspect it for wear and tearSusa ingaphezulu lesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, bese uyihlola bona ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.
[* black] Set the slider in a sanitary place to prevent contaminationBeka isitjheleli endaweni enelanga ukwenzela bona ingasilaphazeki.
[* black] Remove the riser main slider, and inspect it for wear and tearSusa ingaphezulu lesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, bese uyihlola bona ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.
[* black] Set the slider in a sanitary place to prevent contaminationBeka isitjheleli endaweni enelanga ukwenzela bona ingasilaphazeki.