Skip to main content

Modifiche al passo #21

Modifica in base a Jeff Suovanen-

Modifica approvata da Jeff Suovanen

Eliminato
Aggiunto
Invariato

Righe Passo

[* black] Carefully lower the riser main, horizontally, and place it in a sanitary place, preferably resting above the ground, to prevent contaminationNgokutjheja yehlisa isikhuphukeli sephayiphu, ukuyaphezulu, bese ubeka endaweni enelanga, kuhle uyisame ngaphezu kwehlabathi, ukuvikela ukusilaphazeka.
[* black] Carefully lower the riser main, horizontally, and place it in a sanitary place, preferably resting above the ground, to prevent contaminationNgokutjheja yehlisa isikhuphukeli sephayiphu, ukuyaphezulu, bese ubeka endaweni enelanga, kuhle uyisame ngaphezu kwehlabathi, ukuvikela ukusilaphazeka.