Salta al contenuto principale

Modifiche al passo #17

Modifica in base a Jeff Suovanen-

Modifica approvata da Jeff Suovanen

Eliminato
Aggiunto
Invariato

Righe Passo

[* black] Secure a splash guard over the joint to prevent water from spraying out of the connection when separatedVikela ipetjhe yegadi phezu kwesihlanganisi ukuvikela amanzi bona arhatjheke na innhlanganisi zehlukanisiweko.
[* black] Using the pipe wrench, loosen the riser main until water begins to spray into the splash guardUsebenzisa isikrufu sepompo, gedlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi fikela amanzi athome ukuthulukela ngaphakathi kwepetjhe yegadi.
[* icon_note] Do not loosen it any further until the water has stopped sprayingUnga gedlisi kuya phambili kufikela amanzi ajame ukuphuma.
[* black] Secure a splash guard over the joint to prevent water from spraying out of the connection when separatedVikela ipetjhe yegadi phezu kwesihlanganisi ukuvikela amanzi bona arhatjheke na innhlanganisi zehlukanisiweko.
[* black] Using the pipe wrench, loosen the riser main until water begins to spray into the splash guardUsebenzisa isikrufu sepompo, gedlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi fikela amanzi athome ukuthulukela ngaphakathi kwepetjhe yegadi.
[* icon_note] Do not loosen it any further until the water has stopped sprayingUnga gedlisi kuya phambili kufikela amanzi ajame ukuphuma.