Salta al contenuto principale

Modifiche al passo #16

Modifica in base a Jeff Suovanen-

Modifica approvata da Jeff Suovanen

Eliminato
Aggiunto
Invariato

Righe Passo

[* icon_note] Keep the pipe wrench a few inches above the joint in this stepPhatha isikrufu sephayiphu amanungu ambalwa ngaphezu kwesihlanganisi egadangweneli.
[* black] Using a pipe wrench, unscrew the first section of the riser main from the connectionUsebenzisa isikrufu sephayiphu, uyasikrufulula esigabeni sokuthoma sesikhuphukeli phayiphu edlulisa amanzi ehlanganweni.
[* icon_note] Keep the pipe wrench a few inches above the joint in this stepPhatha isikrufu sephayiphu amanungu ambalwa ngaphezu kwesihlanganisi egadangweneli.
[* black] Using a pipe wrench, unscrew the first section of the riser main from the connectionUsebenzisa isikrufu sephayiphu, uyasikrufulula esigabeni sokuthoma sesikhuphukeli phayiphu edlulisa amanzi ehlanganweni.