Salta al contenuto principale

Modifiche al passo #1

Modifica in base a Jeff Suovanen-

Modifica approvata da Jeff Suovanen

Eliminato
Aggiunto
Invariato

Righe Passo

[* black] Place one wrench on the top of one of the pump riser plate boltsBeka isikrufu sinye phezu kwepompo yesikhuphukeli sesitja samabowhudu.
[* black] Place another wrench around the bottom of the boltBeka esinye isikrufu kuzungeza ngaphasi kwebhowudu.
[* black] Pull the wrenches apart to loosen the boltDosa iinkrufu uzihlukanise bona zigedlise amabhowudu.
[* icon_note] Repeat this procedure for the remaining three boltsBuyelela isenzekwesi emabhowudwini amathathu aseleko.
[* black] Place one wrench on the top of one of the pump riser plate boltsBeka isikrufu sinye phezu kwepompo yesikhuphukeli sesitja samabowhudu.
[* black] Place another wrench around the bottom of the boltBeka esinye isikrufu kuzungeza ngaphasi kwebhowudu.
[* black] Pull the wrenches apart to loosen the boltDosa iinkrufu uzihlukanise bona zigedlise amabhowudu.
[* icon_note] Repeat this procedure for the remaining three boltsBuyelela isenzekwesi emabhowudwini amathathu aseleko.