Salta al contenuto principale

Modifiche al passo #18

Modifica in base a Jeff Suovanen-

Modifica approvata da Jeff Suovanen

Eliminato
Aggiunto
Invariato

Righe Passo

[* black] Remove the splash guard, and finish loosening the riser mainBvisa chinovhara mvura kuti isapfachuke, wopedzisa kusunungura pombi refu.
[* black] Remove the first section of the riser main by lifting it straight up, while supporting the top of the section and keeping the pipe within the support slot on the top of the tripodBvisa chidimbu chekutanga chepombi refu nekuchisimudza chakamira mudenga, wakachitsigira pamusoro pechidimbu chacho uye uchiramba wakachiisa mugomba rinochitsigira pamusoro petiraipodhi.
[* black] Remove the splash guard, and finish loosening the riser mainBvisa chinovhara mvura kuti isapfachuke, wopedzisa kusunungura pombi refu.
[* black] Remove the first section of the riser main by lifting it straight up, while supporting the top of the section and keeping the pipe within the support slot on the top of the tripodBvisa chidimbu chekutanga chepombi refu nekuchisimudza chakamira mudenga, wakachitsigira pamusoro pechidimbu chacho uye uchiramba wakachiisa mugomba rinochitsigira pamusoro petiraipodhi.