Skip to main content

Cambiamenti ad Ukujamisela Ipompo Yehlathi Yesikhuphukeli Sephayiphu Edlulisa Amanzi (Usebenzisa Ipoto Yennyawo Ezintathu) Introduzione

Modifica in base a Andrew Optimus Goldheart-

Modifica approvata da Andrew Optimus Goldheart

Eliminato
Aggiunto
Invariato

Contrassegni

  • In Progress removed.